Friday, May 24, 2013

ਚੜਦੇ ਸੂਰਜ ਢਲਦੇ ਵੇਖੇ...

ਚੜਦੇ ਸੂਰਜ ਢਲਦੇ ਵੇਖੇ__ਬੁੱਝੇਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਵੇਖੇ

ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਨਾ ਜੱਗ ਤੇ ਕੋਈ__ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪਲਦੇ ਵੇਖੇ


ਮੰਨਿਆ ਹੀਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਕੋਈ__ਪਰ ਮੈੰ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਵੇਖੇ___


ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਵੇਖੇ


ਲੋਕੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ__ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਵੀ ਗਲਦੇ ਵੇਖੇ.
No comments:

Post a Comment